Onze school

Welkom bij de leukste school van Nederland.

Met ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten verzorgen wij onderwijs voor ruim 800 leerlingen in een van de gezelligste wijken van Breda; 't Ginneken'. Ondanks de grootte van onze school, zijn wij al 100 jaar een gezellige buurtschool.

Ons motto is 'met ZIN naar school'. De allerbelangrijkste voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen met plezier (ZIN) samen met klasgenootjes, in een fijne sfeer, onder begeleiding van een goede juf of meneer, naar school gaan.

ZIN staat ook voor zinvol; je komt naar school om je te ontwikkelen, om te leren. Zo vergroot je je kennis, leer je samenwerken, leer je leren. Je leert zoveel, het is haast teveel om op te noemen, maar daarover meer op andere plekken op deze website. Bij ons op school groei je ieder jaar letterlijk en figuurlijk een stukje groter!


We hopen dat u de informatie vindt, die u zoekt.
Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Met vriendelijke groet,
Het Team van K.B.S. Laurentius

LAURENTIUS NIEUWS 26

 

slinger-hiep-hiep-hoera 176

 

Vrijdag 23 maart zijn juffrouw Marja en Colinda jarig. Maandag 26 maart is de verjaardag van juffrouw Merel Prins van Wijngaarden. Op woensdag 28 maart is de verjaardag van Lindsey. Wij wensen ze alle vier een heel fijne verjaardag toe.


SPONSORLOOP

 

logo klein

Drieënveertig jaar lang is de sponsorloop gehouden voor de Leprastichting. Nu is besloten om elk jaar een doel te kiezen dat dichter bij school staat. Van een leerling in groep 1 en een leerling in groep 8 weten we dat ze hartproblemen hebben. Vandaar dat er dit jaar gekozen is voor Stichting Hartekind. Doel is meer onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen mogelijk te maken. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen op 9 mei voorlichting  en krijgen dan hun sponsorkaart mee. De sponsorloop is op dinsdag 22 mei.

 

INLOOPAVOND

 

inloopmiddag

Donderdag 29 maart is er een inloopavond op beide locaties van 18.00 tot 20.00 uur. Heeft u kennissen of vrienden die onze school eens willen bekijken dan is dit een perfecte gelegenheid om binnen te lopen op de Van Gaverenlaan en Viandenlaan. Op deze avond zullen wij bovendien de onderwijskundige ontwikkeling die wij de komende jaren zullen realiseren met u delen.


PALMPAASSTOK (parochienieuws)

 

palmpaas

Zaterdag 24 maart wil de parochie met zoveel mogelijk kinderen een palmpaasstok maken in de Laurentiuskerk in Ulvenhout.
Alle informatie hierover kunt u hier downloaden.

 

NIEUWSBRIEF CJG-ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN

 

CJG Breda

 

Wanneer ouders gaan scheiden, brengt dat voor kinderen veel onzekerheid met zich mee. Ze kunnen hier op verschillende manieren op reageren: ze zijn verdrietig, somber, druk, dwars of boos. Wat kun je als ouder doen om je kind zo min mogelijk te belasten met de scheiding? In de nieuwsbrief van maart van het CJG vindt u enkele tips. De nieuwsbrief kunt u hier downloaden.


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

MR

 

Eén van de ouders uit de medezeggenschapsraad (MR) neemt tussentijds afscheid. Om die reden zijn we op zoek naar iemand om deze ouder te vervangen. De zittingstermijn van de huidige ouder loopt tot juli 2018. Het nieuwe lid start officieel vanaf juli 2018 met een zittingstermijn van 4 jaar.

We nodigen u van harte uit om u hiervoor kandidaat te stellen!

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zijn de volgende:
- in uw gezin is geen andere kandidaat of MR lid aanwezig;
- u moet bij een eventuele kandidaatstelling en het daaruit mogelijk voortvloeiende lidmaatschap van de raad de grondslagen en doelstellingen van de school onderschrijven en respecteren;
- uit een gezin kan zich slechts één persoon kandidaat stellen;
- u kunt slechts lid van de raad zijn zolang uw kind onze school bezoekt.

Aanmelden kan via: mr@kbs-laurentius.nl
Geef hierbij de volgende gegevens door:
-          Uw naam
-          Adres
-          Telefoonnummer
-          De naam van uw kind(eren)
-          De groep van uw kind(eren)

Als u zich kandidaat stelt, verzoeken wij u een korte beschrijving van uw persoon en de beweegredenen voor uw kandidaatstelling in te leveren bij de secretaris (Cacilda van der Wagt Lima / Ilona Posthumus): mr@kbs-laurentius.nl.

Indien zich voor 15 april slechts één kandidaat voor de oudergeleding heeft aangemeld dan is deze automatisch gekozen en komen er geen verkiezingen. Als er meer dan één kandidaat voor de oudergeleding is, dan zal de verkiezings- commissie in de info 17 mei de kandidatenlijst bekend maken.

Indien u interesse heeft in kandidaatstelling voor de MR, maar u heeft nog enkele vragen, of u vindt het fijn om van een van de zittende leden te horen wat de kandidaatstelling inhoudt, kunt u contact opnemen met de heer Arjan van den Doel, vader van Roel (groep 5.3). Telefoonnummer 06-53710112 of via de email: mr@kbs-laurentius.nl.

Via de volgende link treft u een landelijke handreiking over ouders in de medezeggenschapsraad: handreiking

 

GEMEENTE BREDA-ONDERSTEUNING SCHOOLKOSTEN

 

Gemeente

Ondersteuning nodig bij de schoolkosten?
Voor veel kinderen is de schooltijd een spannende en leuke tijd. Voor u misschien juist een lastige tijd omdat schoolgaande kinderen ook extra kosten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld kosten voor schoolspullen, boeken, computer, schoolreisje of smartphone.
De Gemeente Breda vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering of (tijdelijk) een laag inkomen, dan kunt u voor deze schoolkosten mogelijk gebruik maken van het Schoolstartpakket.
Het Schoolstartpakket is een vergoeding van maximaal 150 euro voor kinderen onder de 12 jaar en 250 euro voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Ook als u meer hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente om dit te bespreken.
Zo komt u wellicht ook in aanmerking voor de Bredapas. Dit is een pas waarmee u of uw kind met korting gebruik kunt maken van diverse activiteiten in Breda. Informatie hierover vindt u op de website: Bredapas

U kunt een aanvraag indienen op de website Schoolstartpakket. Hier vindt u ook meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met het Service- punt van de Gemeente Breda via telefoonnummer 14076 of een e-mail sturen naar schoolstartpakket@breda.nl
De gemeente werkt voor de uitvoering van het schoolstartpakket intensief samen met Stichting Leergeld Breda
Leergeld

Wijziging schooltijden groep 1/2

Met ingang van schooljaar 2017-2018 zullen de leerlingen van groep 1-2 hele dagen naar school gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; op woensdag zijn alle leerlingen van groep 1-2 vrij. Informatie hierover kunt u hier downloaden. 

Link actiepagina 3FM

 

Serious Request

 

collage klein copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

naar boven »