Onze school

Welkom bij de leukste school van Nederland.

Met ons team van leerkrachten en onderwijsassistenten verzorgen wij onderwijs voor ruim 800 leerlingen in een van de gezelligste wijken van Breda; 't Ginneken'. Ondanks de grootte van onze school, zijn wij al 100 jaar een gezellige buurtschool.

Ons motto is 'met ZIN naar school'. De allerbelangrijkste voorwaarde om te kunnen leren is dat kinderen met plezier (ZIN) samen met klasgenootjes, in een fijne sfeer, onder begeleiding van een goede juf of meneer, naar school gaan.

ZIN staat ook voor zinvol; je komt naar school om je te ontwikkelen, om te leren. Zo vergroot je je kennis, leer je samenwerken, leer je leren. Je leert zoveel, het is haast teveel om op te noemen, maar daarover meer op andere plekken op deze website. Bij ons op school groei je ieder jaar letterlijk en figuurlijk een stukje groter!


We hopen dat u de informatie vindt, die u zoekt.
Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


Met vriendelijke groet,
Het Team van K.B.S. Laurentius

Info 21

ONDERWERP: Raadpleging ouders inzake het wijzigen van de schooltijden groepen 1 en 2

KBS Laurentius is continu bezig zich te verbeteren. In dit kader is de afgelopen maanden gesproken over de effectiviteit van de weekindeling van onze groepen 1-2. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat een andere weekindeling meer mogelijkheden biedt vorm te geven aan onze visie (basisontwikkeling). Daarom willen wij de schooltijden van de groepen 1 en 2 met ingang van volgend schooljaar wijzigen.
In het kort zien de schooltijden voor alle kleuters er na de voorgestelde wijziging van de schooltijden als volgt uit:maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; de hele dag naar schoolwoensdag; hele dag vrij

Dit betekent ook, dat er geen 'oudste kleuterdag' meer is. De begin- en eindtijd van de dag blijven ongewijzigd.
Een voorstel tot wijziging van de schooltijden is voorgelegd aan de MR. Zij hebben instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat de wijziging uitsluitend door kan gaan wanneer de medezeggenschapsraad zijn goedkeuring heeft gegeven. Voor het wijzigen van de schooltijden is een ouderraadpleging verplicht.
Op korte termijn zullen alle ouders dan ook een schrijven met betrekking tot deze raadpleging ontvangen. Het is van groot belang dat u van zich laat horen. Deel uw mening mét argumenten met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad via:
mr@kbs-laurentius.nl

 

INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN

 

welkomklein

 

Omdat wij binnenkort starten met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar, is het voor ons noodzakelijk zicht te krijgen op het aantal leerlingen dat volgend schooljaar onderwijs op KBS Laurentius zal volgen. Wanneer wij op de instroom van nieuwe leerlingen willen inspelen, is het noodzakelijk dat ouders tijdig hun kind aanmelden. Het is ouders, die een kind hebben, dat in de loop van dit of volgend schooljaar vier jaar wordt, aan te bevelen hun kind zo spoedig mogelijk aan te melden middels het inschrijfformulier.

 

POLONAISE

 

polonaise

 

Vrijdag 24 februari om 11.30 verzamelen de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein aan de Van Gaverenlaan. Hier gaan wij voor de recordpoging: DE LANGSTE POLONAISE VAN 'T GINNEKEN!! Zowel voor, als achteruit. Mochten ook de kleuters het leuk vinden om met hun ouders mee te doen, dan zijn zij natuurlijk welkom!!
De kinderen komen op deze dag 's ochtends verkleed naar school.
Ouders zijn uiteraard uitgenodigd te komen kijken en/of mee te doen.
Baronie TV zal opnames maken voor het kinderprogramma HOPSASA, let op de wijkbladen voor tijdstip van de uitzending.

 

BERICHT VAN SGC 'T LESTOGENBLIK

 

lestogenblik

Kom jij op carnavalszaterdag naar de optocht en op dinsdag van carnaval naar de begrafenis van de Monsieur Le Baron?
Alle informatie hierover kunt u hier downloaden.

Link actiepagina 3FM

 

Serious Request

 

collage klein copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

naar boven »